کت و شلوار مردانه جیوتلی

 

” Giotelli ” نوآوری در فصل مد پوشاک مردانه

کت و شوار مردانه جیوتلی

برش کت و شلوار مردانه مدل کلاسیک

به گونه ای است که قسمت سینه آزاد تر بوده و به طور کلی کت و شلوار حالت گشاد تر نسبت به بقیه مدل ها دارد و حرکات بدن آتر زادانه امکان پذیر است.

 

برش کت و شلوار مردانه مدل فیت

به گونه ای است که بین مدل کلاسیک و اسلیم قرار می گیرد . در ناحیه سینه و حلقه آستین و کمر به نسبت تنگ تر می باشد.

 

برش کت و شلوار مردانه مدل اسلیم

به گونه ای است که کت و شلوار تقریبا چسبیده به بدن قرار می گیرند و حلقه آستین بلند تر و آستین های چسبان تری نسبت به دو مدل قبل دارد.