کت و شلوار مردانه جیوتلی

کت و شلوار مردانه جیوتلی


1.دوخت سرشانه کت بر روی استخوان شانه قرار گرفته و صاف باشد.
2.یقه کت شما در امتداد یقه پیراهن بدون چین خوردگی قرار گیرد.
3.دکمه بالایی کت بالای ناف قرار گیرد.
4.بلندی کت رسمی باید دور کمر و بالاتر از باسن باشد.
5.به اندازه یک سانت آستین پیراهن باید از زیر آستین کت معلوم باشد.