تماس با ما

 

” Giotelli ” نوآوری در فصل مد پوشاک مردانه

اینستاگرام

پست الکترونیک

Giotelli.co@gmail.com

شعبه دوم

تهران ، خیابان باب همایون ، پایین ترازکوچه قنات،جنب پاساژ صبا،پلاک25

شماره تماس

02133988644 | 02133112183

شعبه اول

تهران ، خیابان باب همایون،پایین ترازکوچه قورخانه،پلاک38

شماره تماس

02133938466 | 02133981546